ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
Πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ   (23/06/2020)

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών γιατον καθαρισμό των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (27/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (ΚΩΔ. 101)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ Μ.Ε (ΚΩΔ. 105)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. 104)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (ΚΩΔ. 102)


περισσότερα
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (25/05/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ. 103)


περισσότερα
  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ   (23/03/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.περισσότερα
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   (11/03/2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ την 12/03/2020 18:00μ.μ


περισσότερα
  

Ανακοίνωση   (22/11/2019)

Ανακοίνωση για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη


περισσότερα
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   (25/07/2019)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τ.Ε.Β.Α.


περισσότερα
  

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [ 6 ] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |