ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (08/10/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:08/10/21

Αρ. Πρωτ.3151

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή κατάθεση εγγράφως στον δήμο) στις 14 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Ορισμός εκπροσώπων για σύγκληση επιτροπής για χαρακτηρισμό χώρων ως Πολυσύχναστων έτους 2022.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  2. 2. Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  3. 3. Έγκριση παράτασης λειτουργίας  χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ΚΟΝΑΚΙ με αριθ. Γνωστοποίησης 1175195.Εισηγήτρια κα Δέδε Αργυρώ-Αντιδήμαρχος.
  4. 4. Ορισμός εκπροσώπων Δήμων στα Σχολικά Συμβούλια. Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  5. 5. Έγκριση  απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης του Δήμου Αγκιστρίου έτους 2018 και Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής (Αριθ. Απόφ.: 73/2021 Οικ. Επιτρ.) Εισηγητής ο κος  Δήμαρχος.
  6. 6. ‘Εγκριση  Ορθής επανάληψης Ο.Π.Δ Δήμου Αγκιστρίου έτους 2021 (Αριθ. Απόφασης: 65/2021 Οικ. Επιτρ.) Εισηγητής ο κος  Δήμαρχος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη