ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΑΚΥΡΩΣΗ Δ.Σ (29/09/2021 ) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αγκίστρι:29//09/21

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Κύριε Δήμαρχε και κύριοι Σύμβουλοι,

Σας ενημερώνω λόγω τεχνικής βλάβης την 24/9/21 δεν κατέστη δυνατό να σταλεί εγκαίρως η πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 30/9/21 και να τηρηθεί η 3ημερη προθεσμία , σύμφωνα με το αριθ. 67 παρ.4 του ν.3852/2010 και επομένως ακυρώνω την πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 2877/24.09.21.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη