ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (24/09/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:24/09/21

Αρ. Πρωτ.2877

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή κατάθεση εγγράφως στον δήμο) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου SARS-CoV-2. Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  2. 2. Ορισμός εκπροσώπων για σύγκληση επιτροπής για χαρακτηρισμό χώρων ως Πολυσύχναστων έτους 2022.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  3. 3. Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  4. 4. Έγκριση παράτασης λειτουργίας  χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ΚΟΝΑΚΙ με αριθ. Γνωστοποίησης 1175195.Εισηγήτρια κα Δέδε Αργυρώ-Αντιδήμαρχος.
  5. 5. Ορισμός εκπροσώπων Δήμων στα Σχολικά Συμβούλια. Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη