ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (23/08/2021 ) 

Φορέας : Δήμος Αγκιστρίου Ανακοίνωση :
Υπηρεσία : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπ' αριθμ. 2370/4.8.2021
Έδρα Υπηρεσίας : Αγκίστρι ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Διάρκεια Σύμβασης :  10 μήνες ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 ΕΜΠΕΙΡΙΑ[ (σε μήνες) μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους  2020-2021 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ  ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  (αριθμ. τέκνων)
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου Ηλικεία ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8)
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π588705 60 10 0 0 0 0 0 46 1560 170 0 0 0 0 0 10 1740 1
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ627058 0 10 0 0 2 0 0 46 0 170 0 0 10 0 0 10 190 2