ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (05/08/2021 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:05/08/21

Αρ. Πρωτ.2383

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή κατάθεση εγγράφως στον δήμο) στις 11 Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 13:00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  2. 2. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ για σύμβαση συνεργασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ). Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.
  3. 3. Προβολή και ανάπτυξη συμπληρωματικών πολιτιστικών δράσεων –Σεπτέμβριος 2021. Εισηγήτρια η κα Δέδε Αργυρώ- Αντιδήμαρχος.

Σας ενημερώνουμε  ότι προτιθέμεθα  να θέσουμε  θέμα προς συζήτηση σε επόμενο Δ.Σ  σχετικά με την τοποθέτηση καντινών στο νησί μας. Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε  τυχόν προτάσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τζάνου Ι. Αικατερίνη