ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ (21/07/2021 ) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αγκίστρι:21/7/21

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2166

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

email: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς (ηλεκτρονικά ή εγγράφως στον Δήμο) στις 23 Ιουλίου  2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα από 13:00-14:00.

Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω λήξης σύμβασης λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης και του  προγραμματισμού διαγωνισμού της υπηρεσίας.

 

Με μοναδικό θέμα:

 

-Έγκριση  1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το έτος 2021.( Αρ. Αποφ. 42/2021 Οικ. Επιτρ.)Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Παρακαλώ να εκφράσετε την θετική ή αρνητική πρόθεση σας για την συζήτηση του θέματος ως  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ τηλεφωνικώς την ίδια ημέρα 23 Ιουλίου 2021 και ώρα από 12:30 εως 13:00. Όταν επιτευχθεί η πλειοψηφία θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά έτσι ώστε να προβείτε στην έγγραφη ψήφο σας ( ηλ.ταχυδρομείο  ή στον Δήμο). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον εισηγητή του θέματος  τον κο Δήμαρχο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζάνου Ι. Αικατερίνη