ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (15/06/2021 ) 

 

rn

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

rn

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αγκίστρι:15/06/21

rn

Αρ. Πρωτ.:1709

rn

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

rn

Ταχ.  Κώδικας: 180 11

rn

Τηλέφωνο: 22970 91260

rn

Φαξ: 22970 91000

rn

email: kagistri@otenet.gr

rn

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

rn

 

rn

ΠΡΟΣ:

rn

1. Τον Δήμαρχο

rn

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους

rn

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

rn

rn

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2  του Ν. 4555/18 καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και του 3852/2010 αρθ.67 παρ 2 και παρ 7 θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς ( ηλ. ταχυδρομείο ή εγγράφως στον Δήμο) στις  16 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 13:00.

rn

Η Συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω  μεγάλης καθυστέρησης της συζήτησης του θέματος και λαμβάνοντας υπόψιν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

rn

Με μοναδικό θέμα:

rn

-Περί λειτουργίας του Δημοτικού Ακινήτου στην Απονήσο.( εγγρ. υπ΄αριθμ. 1669/10.06.21, εγγρ. υπ΄αριθμ. 1482/ 28.05.21, εγγρ. υπ’ αριθμ. 1691/14.06.21, εγγρ. υπ΄αριθμ. 1696/14.06.21).

rn

Παρακαλώ να εκφράσετε την θετική ή αρνητική πρόθεση σας για την συζήτηση του θέματος ως  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ τηλεφωνικώς την ίδια ημέρα 16 Ιουνίου 2021 και ώρα από 11:30 εως 12:00. Όταν επιτευχθεί η πλειοψηφία θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά έτσι ώστε να προβείτε στην έγγραφη ψήφο σας ( ηλ.ταχυδρομείο  ή στον Δήμο).

rn

 

rn

Σας αποστέλλω συμπληρωματικές εισηγήσεις της υπ’ αριθμ. 1681/11.06.21 πρόσκλησης  μου.( εγγρ. υπ΄αριθμ. 1717/15.06.21 και εγγρ. υπ΄αριθμ. 1719/15.06.21).

rn

rn

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

rn

Τζάνου Ι. Αικατερίνη

rn