ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε (14/11/2014 ) 

Αγκίστρι: 13/11/2014

Αρ. Πρωτ.: 4279

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σε συνέχεια  της υπ’ αριθμ. 107/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία οριστήκατε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 20 η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα10:00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 2Ο: Έκθεση ειδικού ελέγχου επί της απογραφής έναρξης του Δήμου Αγκιστρίου και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 4Ο: Έλεγχος Α, Β και Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης

προϋπολογισμού Δήμου Αγκιστρίου οικονομικού έτους 2014 και υποβολή τους

στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 5Ο: Ανάκληση δεσμεύσεων

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση ΚΑΕ

ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης του οικισμού Μετόχι»

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: “Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Αγκιστρίου”»

ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Περιβαλλοντική μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου”»

ΘΕΜΑ 10Ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια προπληρωμένων ταχυδρομικών φακέλων

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Αγκιστρίου

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος αυτόματου ελέγχου ποιότητας νερού

ΘΕΜΑ 13Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών πυροσβεστικού οχήματος με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5988

ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του πυροσβεστικού οχήματος με αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 5988

ΘΕΜΑ 15Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καρδιογράφου - απινιδωτή

ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων (με σκληρό εξώφυλλο και ληξιαρχείου)

ΘΕΜΑ 18Ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αθανασίου

Συζήτηση: