ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 (15/09/2014 ) 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αγκίστρι:15 /9/2014

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3672

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣ:

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικο θέμα:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απολογισμός Πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2013 (άρθρο 217 Ν.3463//2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 14 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Βουγά Όλγα