ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ» (2) (22/08/2014 ) 

Α/Α: 7

Αρ. επίδοσης: 7
(ως 1ο Πρακτικό)

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εμ=

28,61%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

27%

2.518,43

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

27%

24.727,29

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

29%

151.422,13

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

27%

10.422,94

35,75%

21,47%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

189.090,79

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

34.036,34

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

223.127,13

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

33.469,07

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

256.596,20

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

259.596,20

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

5.403,77

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

264.999,97

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

60.949,99

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

325.949,96

 

 

 

Α/Α: 8

Αρ. επίδοσης: 8
(ως 1ο Πρακτικό)

Ι.Δ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Εμ=

44,43%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

43%

1.966,44

49,99%

38,87%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

42%

19.646,34

49,99%

38,87%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

45%

117.298,83

49,99%

38,87%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

42%

8.281,24

49,99%

38,87%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

147.192,85

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

26.494,71

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

173.687,56

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

26.053,13

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

199.740,69

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

202.740,69

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.206,30

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

206.946,99

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

47.597,81

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

254.544,80

 

 

 

Α/Α: 9

Αρ. επίδοσης: 9
(ως 1ο Πρακτικό)

Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

Εμ=

48,55%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

45%

1.897,45

53,70%

43,41%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

48%

17.613,96

53,70%

43,41%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

49%

108.768,01

53,70%

43,41%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

44%

7.995,68

53,70%

43,41%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

136.275,10

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

24.529,52

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

160.804,62

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

24.120,69

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

184.925,31

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

187.925,31

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

3.894,44

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

191.819,75

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

44.118,54

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

235.938,29

 

 

 

Α/Α: 10

Αρ. επίδοσης: 10
(ως 1ο Πρακτικό)

ΣΟΛΩΝ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ

Εμ=

37,05%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

37%

2.173,44

43,35%

30,76%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

37%

21.339,99

43,35%

30,76%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

37%

134.360,48

43,35%

30,76%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

38%

8.852,36

43,35%

30,76%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

166.726,27

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

30.010,73

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

196.737,00

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

29.510,55

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

226.247,55

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

229.247,55

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.764,92

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

234.012,47

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

53.822,87

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

287.835,34

 

 

 

Α/Α: 11

Αρ. επίδοσης: 11
(ως 1ο Πρακτικό)

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ – Α. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Ο.Ε

Εμ=

36,81%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

36%

2.207,94

43,13%

30,49%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

36%

21.678,72

43,13%

30,49%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

37%

134.360,48

43,13%

30,49%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

36%

9.137,92

43,13%

30,49%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

167.385,06

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

30.129,31

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

197.514,37

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

29.627,16

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

227.141,53

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

230.141,53

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.783,08

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

234.924,61

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

54.032,66

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

288.957,27

 

 

 

Α/Α: 12

Αρ. επίδοσης: 12
(ως 1ο Πρακτικό)

ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Εμ=

42,81%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

42%

2.000,94

48,53%

37,09%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

42%

19.646,34

48,53%

37,09%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

43%

121.564,24

48,53%

37,09%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

42%

8.281,24

48,53%

37,09%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

151.492,76

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

27.268,70

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

178.761,46

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

26.814,22

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

205.575,68

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

208.575,68

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.328,92

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

212.904,60

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

48.968,06

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

261.872,66

 

 

 

Α/Α: 13

Αρ. επίδοσης: 13
(ως 1ο Πρακτικό)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εμ=

42,84%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

43%

1.966,44

48,56%

37,12%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

43%

19.307,61

48,56%

37,12%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

43%

121.564,24

48,56%

37,12%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

40%

8.566,80

48,56%

37,12%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

151.405,09

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

27.252,92

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

178.658,01

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

26.798,70

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

205.456,71

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

208.456,71

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

4.326,65

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

212.783,36

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

48.940,17

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

261.723,53

 

 

 

Α/Α: 14

Αρ. επίδοσης: 14
(ως 1ο Πρακτικό)

ΜΑΡΔΑΣ Β. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε

Εμ=

51,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

51%

1.690,45

55,90%

46,10%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

51%

16.597,77

55,90%

46,10%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

51%

104.502,59

55,90%

46,10%

ΣΩΣΤΟ

14.278,00

51%

6.996,22

55,90%

46,10%

ΣΩΣΤΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

264.871,50

 

129.787,03

 

 

 

ΓΕ & ΟΕ

47.676,87

 

23.361,67

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

312.548,37

 

153.148,70

 

 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

46.882,26

 

22.972,31

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

359.430,63

 

176.121,01

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕ&ΟΕ

0

 

0

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

362.430,63

 

179.121,01

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

7.569,37

 

3.708,99

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

370.000,00

 

182.830,00

 

 

 

Φ.Π.Α.

85.100,00

 

42.050,90

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

455.100,00

 

224.880,90

 

 

 

Α/Α: 15

Αρ. επίδοσης: 15
(ως 1ο Πρακτικό)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ

Εμ=

33,00%

ΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

3.449,90

33%

2.311,43

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

33.873,00

33%

22.694,91

39,70%

26,30%

ΣΩΣΤΟ

213.270,60

33%

142.891,30

39,70%

26,30%