Πίνακας κατάταξης βαθμολογίας του υπ' αριθμού ΣΟΧ 1/2023  (13/02/2023 ) 

Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να ανοίξουν και να διαβάσετε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).pdf

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου).pdf

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.pdf

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης.pdf

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ειδικότητας ΔΕ Οδηγών χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.pdf