ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (31/01/2023 ) 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ανοίξουν και να τα διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου

1.Ανακοίνωση πρόσληψης.pdf

2.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.doc

3.Παράρτημα ανακοινώσεων.doc