Υπογραφή σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου»  (30/01/2023 ) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 μεταξύ του Δήμου Αγκιστρίου και της εταιρίας ECOTECH σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου».

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση « Αντώνης Τρίτσης», προϋπολογισμού 1.943.130 €.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες για παράδοση της προμηθείας και (3) μήνες για δοκιμαστική λειτουργία.

 

Εκ  του Δήμου