Ο Δήμος Αγκιστρίου προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  (25/07/2022 ) 

Ο Δήμος Αγκιστρίου προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Προκειμένου να ληφθούν υπ' όψη οι ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, ο Δήμος καλεί το κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) να συμμετάσχουν στη σχετική έρευνα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/0BgS9CEVff