ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


περισσότερα
  

Περίληψη Διακήρυξης   (31/12/2018)

Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου : “6θεσιο γυμνάσιο – λύκειο Αγκιστρίου”


περισσότερα
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   (31/12/2018)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΕΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ”»


περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης   (31/12/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   (31/12/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»


 περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ   (31/12/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ


περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (31/12/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ


περισσότερα
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   (31/12/2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή Αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ


περισσότερα
  

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ   (31/12/2018)

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»


 

 

 περισσότερα
  

| | 1 | 2 | 3 | [ 4 ] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |