ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
Περίληψη διακήρυξης   (17/05/2019)

Περίληψη διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000 m3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ.ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥπερισσότερα
  

Διακήρυξη   (17/05/2019)

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000 m3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ.ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥπερισσότερα
  

Περίληψη διακήρυξης   (11/04/2019)

Περίληψη διακήρυξης του έργου: "

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ"περισσότερα
  

Διακήρυξη   (11/04/2019)

Διακήρυξη του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ"


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΤΕΥΔ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


περισσότερα
  

| | 1 | 2 | [ 3 ] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |