ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

 
 Εμφάνιση  εγγραφών ανα σελίδα.

 
Προσφορά   (17/05/2019)

Προσφορά


περισσότερα
  

Προϋπολογισμός   (17/05/2019)

Προϋπολογισμός της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000η3 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ, ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ


περισσότερα
  

Μελέτη   (17/05/2019)

Μελέτη της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000Μ3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ , Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥπερισσότερα
  

Περίληψη διακήρυξης   (17/05/2019)

Περίληψη διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000 m3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ.ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥπερισσότερα
  

Διακήρυξη   (17/05/2019)

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1.000 m3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΜΠΑΚΑ.ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥπερισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΤΕΥΔ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


περισσότερα
  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   (04/04/2019)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


περισσότερα
  

| | 1 | [ 2 ] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |