ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή –συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου» (30/07/2020 ) 

Πατήστε τα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή –συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1709_30_7_2020 ΑΔΑΜ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).doc

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc

ΜΕΛΕΤΗ.pdf