ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Μελέτη: «Λειτουργία και συντήρηση δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 η καθεμία του Δήμου Αγκιστρίου» (22/05/2015 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αρ. μελέτης:     100 /2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3

Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2017”

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :            α) Παροχή υπηρεσίας   :                216.450,00  €

β)  Φ.Π.Α. (23%)         :                   49.783,50  €

ΣΥΝΟΛΟ                       :                  266.233,50  €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΝ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    2014

 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2017”

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 ημερησίως εκάστη του Δήμου Αγκιστρίου.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η σωστή λειτουργία, η συντήρηση και η παρακολούθηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης προς παραγωγή και παράδοση πόσιμου νερού, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη θέση Γριμάδα Μεγαλοχωρίου, η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών, η λήψη δειγμάτων και αναλύσεων του παραγόμενου πόσιμου νερού, η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου σε σχετικά θέματα, ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών τεχνικών προβλημάτων και η έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς αποφυγήν αυτών.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι τριετής (01/01/2015-31/12/2017). Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης και σε μηνιαία βάση θα συμπληρώνει μία ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της ανωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 266.233,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  18-11-2014

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2017”

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

H συγγραφή αυτή αφορά την τριετή παρακολούθηση, συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας των δύο μονάδων αφαλάτωσης προς παραγωγή πόσιμου νερού στη θέση Γριμάδα Μεγαλοχωρίου του Δήμου Αγκιστρίου.

 

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

 

ü  Ο όρος "Κύριος του έργου" ή "Εργοδότης" ή "Αναθέτουσα Αρχή" σημαίνει τον Δήμο Αγκιστρίου.

ü  Ο όρος "Προϊσταμένη Αρχή (Εποπτεύουσα)" είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.

ü  Ο όρος «Ανάδοχος», σημαίνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τη Συγγραφή αυτή ή τμήματός τους. Επίσης, τον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπό του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ü  "Έργο" ή "Εργασίες" σημαίνει όλες τις εργασίες της σύμβασης.

ü  "Συμβατικό τίμημα" σημαίνει το ποσό του Συμφωνητικού, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ü  Οι όροι "με δαπάνες του Αναδόχου" ή " βαρύνουν τον Ανάδοχο" ή "σε βάρος του Αναδόχου" ή "χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση" σημαίνει ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένες μέσα στις τιμές του τιμολογίου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση.

 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τριετής παρακολούθηση, ο έλεγχος σωστής λειτουργίας και η συντήρηση της εγκατάστασης προς παραγωγή και παράδοση πόσιμου νερού.

 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

 • Η λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής των υπόψη μονάδων, ώστε να επιτυγχάνεται παραγωγή πόσιμου νερού, ποιότητας σύμφωνης με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3–11–1998, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892 τεύχος 2, της 11-7-2001 και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και στις απαιτούμενες ποσότητες ανά μήνα.
 • Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου, με απλά μέσα.
 • Η προμήθεια και η τοποθέτηση μετρητή παροχής πόσιμου νερού.
 • Η παρακολούθηση της εγκατάστασης που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων, θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις λειτουργίας της εγκατάστασης με σκοπό τη βέλτιστη αποδοτική λειτουργία των μονάδων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 • Ο επί τόπου έλεγχος των εργασιών καθαρισμού των μονάδων, ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.
 • Η διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε ό, τι αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται.
 • Η υποβολή αναλυτικού προγράμματος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.
 • Η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου, σε θέματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

 

 • Να πληρώνει όλα τα έξοδα προσωπικού, ασφάλισης, φόρων, αναλωσίμων, όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό κ.λπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των μονάδων. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τον Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
 • Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε τρία (3) χρόνια ή έως ότου συμπληρωθεί όλη η ζητούμενη ποσότητα πόσιμου νερού (333.000 m3), όποιο από τα δύο παρέλθει πρώτο.

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεχνική ικανότητα όπως προσδιορίζεται στη διακήρυξη. Το επιστημονικό προσωπικό και η επάρκειά του, καθώς και οι σχέσεις εργασίας με το διαγωνιζόμενο, θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της αξιολόγησης.

Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό (ή μέρος αυτού αναλόγως προς τις απαιτήσεις) θα είναι σε άμεση διαθεσιμότητα ακόμα και για τις περιπτώσεις λειτουργικών ανωμαλιών αλλά και σε περιπτώσεις σημαντικών βλαβών, εκτάκτων συντηρήσεων και σύνθετων επισκευών του εξοπλισμού.

Ο συντονιστής θα επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα την εγκατάσταση, θα έχει συνεχή και πλήρη εικόνα για τις μονάδες, θα κατευθύνει και θα εκπαιδεύει την ομάδα εργασίας ενώ θα καθορίζει και τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επιπλέον, θα έχει και την ευθύνη αντιμετώπισης όλων των πιθανών λειτουργικών προβλημάτων που θα προκύπτουν, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές, τις ασφαλίσεις, τις μετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα του παραπάνω προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Τον Εργοδότη βαρύνουν οι εξής δαπάνες:

 

 • ηλεκτρικής ενέργειας και νερού
 • φύλαξης του χώρου
 • αποκατάστασης πάσης φύσεως βλαβών οφειλόμενων σε ανωτέρα βία, απρόβλεπτα γεγονότα, θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένος υπολογισμός ή σχεδιασμός κ.λπ.

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ανεξάρτητα με το αν η λειτουργία του έργου εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί ΙΚΑ.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει κατά των ατυχημάτων το τεχνικό και λοιπό προσωπικό του που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, και εφόσον μέρος του προσωπικού δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ, ή άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Κράτος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται στο έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε αποζημίωση για βλάβη, ζημιά, απώλεια κ.λπ.

 

Ακόμη επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, θα πρέπει να έχει επισκεφτεί και εξετάσει το χώρο εγκατάστασης, προ της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ώστε να έχει πλήρη γνώση των συνθηκών του.

Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της παρούσας, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 

Με την έναρξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των επεμβάσεων θα βαρύνει τον εργοδότη, ώστε η εγκατάσταση την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

 

2. Παραδοτέες ποσότητες πόσιμου νερού

Οι  ποσότητες νερού, που ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει είναι:

Για το 1ο έτος:

-        Για το μήνα Ιανουάριο: 100 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Φεβρουάριο: 100 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Μάρτιο: 200 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Απρίλιο: 200 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Μάιο:  300 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Ιούνιο: 300 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Ιούλιο: 600 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Αύγουστο: 600 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Σεπτέμβριο: 200 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Οκτώβριο:  200 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Νοέμβριο:  100 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Δεκέμβριο:  100 m3 / ημέρα

 

Για το 2ο και το 3ο έτος:

-        Για το μήνα Ιανουάριο: 150 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Φεβρουάριο: 150 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Μάρτιο: 250 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Απρίλιο: 300 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Μάιο:  400 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Ιούνιο: 500 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Ιούλιο: 800 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Αύγουστο: 800 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Σεπτέμβριο: 250 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Οκτώβριο:  150 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Νοέμβριο:  150 m3 / ημέρα

-        Για το μήνα Δεκέμβριο:  150 m3 / ημέρα

 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το πόσιμο νερό στο χώρο των μονάδων αφαλάτωσης, στον αγωγό που το μεταφέρει στη δεξαμενή του Δήμου Αγκιστρίου. Από το σημείο αυτό και έπειτα, η παραλαβή και διανομή του νερού είναι υποχρέωση του Δήμου.

Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει εμπόδια στην παράδοση του νερού εξ αιτίας εντολών του Δήμου Αγκιστρίου ή λόγω του ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι γεμάτες ή έχει προκύψει ζημιά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγκιστρίου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης ή να μειώσει την παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου μειωμένης παραγωγής ή παύσης της λειτουργίας, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα και ο Ανάδοχος αποδέχεται, οι ποσότητες αυτές που δεν παραδόθηκαν κάποιον μήνα να παραδοθούν σε άλλο χρονικό σημείο έως το τέλος της περιόδου διάρκειας της σύμβασης (01/01/2015 - 31/12/2017).

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει με έξοδά του και να εγκαταστήσει, μετρητή παροχής, ακρίβειας μεγαλύτερης από 0,5%, της απόλυτης εγκρίσεως και αποδοχής του Δήμου Αγκιστρίου, για την πραγματοποίηση του ελέγχου των παρεχόμενων επεξεργασμένων ποσοτήτων νερού.

Ο Δήμος αν κρίνει απαραίτητο θα εγκαταστήσει και δεύτερο μετρητή εν σειρά, για σύγκριση και επαλήθευση των μετρήσεων. Η πληρωμή θα βασίζεται στο μέσο όρο των μετρήσεων των δύο μετρητών παροχής.

Ο Ανάδοχος θα καταθέτει κάθε μήνα «έκθεση αναφοράς» που θα καταγράφεται η μηνιαία παραδοτέα ποσότητα νερού.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Δήμο τη μηνιαία δήλωση της ποσότητας του νερού που παράχθηκε από την εγκατάσταση έτσι όπως μετρήθηκε από τους μετρητές παροχής και καταγράφηκε στην «έκθεση αναφοράς».

 

3. Υποχρεώσεις Δήμου

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 • Να παρέχει πρόσβαση στο χώρο των μονάδων αφαλάτωσης.
 • Να επιτρέπει στον ανάδοχο, στο προσωπικό του, στους υπεργολάβους, στους εκπροσώπους του, να έχουν πρόσβαση στον χώρο και θα τοποθετήσουν το μετρητή παροχής.
 • Όποτε είναι απαραίτητο, να υπογράφει όλες τις σχετικές αιτήσεις και εξουσιοδοτήσεις ή άλλα έγγραφα τα οποία απευθύνονται στις σχετικές Αρχές.
 • Να πληρώνει στον Ανάδοχο, την συμφωνηθείσα αμοιβή για τις ποσότητες νερού που επεξεργάζεται (συμφωνημένες ποσοτικά και ποιοτικά ποσότητες).
 • Να παρέχει και να πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων.

 

 

 

 

4. Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στην εγκατάσταση, ώστε καταρχήν να ελέγχει και να συντηρεί όλα τα επί μέρους λειτουργικά συστήματα, βάσει των οδηγιών συντήρησης του κάθε επιμέρους κατασκευαστή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο αναλυτικά:

 

α. Θα συμπληρώνεται το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης. Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται ποιοτικές παράμετροι, όπως οσμή, χρώμα, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, pH, redox, παροχές, πιέσεις κ.λπ., καθώς και η κατάσταση του εξοπλισμού, όπως και όλες οι παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων.

Ο ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε μεταβολή των ρυθμίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας αλλά και σε άλλες διορθωτικές ενέργειες - συντηρήσεις, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας. Το συγκεκριμένο έντυπο θα συμπληρώνεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο και θα επιδεικνύεται όποτε του ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

 

β. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συμπληρώνει μία ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, όπου θα καταγράφονται όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών και θα επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία καλής λειτουργίας της όλης εγκατάστασης.

 

γ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης και για την επίτευξη τόσο της βέλτιστης αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης όσο και για τον έλεγχο των επιμέρους διεργασιών, ο Ανάδοχος θα καταστρώσει πρόγραμμα δειγματοληψιών (τουλάχιστον είκοσι κατά τη διάρκεια της σύμβασης). Θα διενεργεί τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες παρουσία δημοτικού συμβούλου ή δημοτικού υπαλλήλου και θα έχει την ευθύνη της αποστολής και της δαπάνης των συγκεκριμένων δειγμάτων στο εξωτερικό εργαστήριο.

 

δ. Μετά την ανάλυση όλων των δειγμάτων, ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις λειτουργίας και όταν είναι αναγκαίο θα εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης.

Το νερό θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους, δηλαδή με την 98/83 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3–11–1998 , όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 892 τεύχος 2, της 11-7-2001 και τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007).

 

5. Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού.

Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών (υποχλωριώδες νάτριο, όξινο θειώδες νάτριο, θειικό οξύ, σόδα) και λοιπών αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου με αυτόματο σύστημα λειτουργίας και άντλησης των χημικών από τα βαρέλια που θα περιέχουν κάθε χημική ένωση χωριστά εάν είναι εφικτό.

Το κόστος της ενέργειας και του νερού για τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι ευθύνη του Δήμου Αγκιστρίου.

 

6. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και εγκατάστασης

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης ορίζεται ως το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εργασιών που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και την κεκτημένη εμπειρία, η οποία δεν απαιτεί παρά μικροϋλικά χαμηλού κόστους και γίνεται με εργασία τεχνίτη – συντηρητή και μη εξειδικευμένα εργαλεία. Τη συντήρηση του εξοπλισμού την αναλαμβάνει ο ανάδοχος με ίδια μέσα.

Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαραίνουν τον Ανάδοχο.

Η επισκευή του εξοπλισμού ορίζεται ως το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την διόρθωση βλάβης του εν λόγω εξοπλισμού που δεν οφείλονται στην κακή λειτουργία ή ελλείψεις συντήρησης, αλλά σε παλαιότητα ή ανωτέρα βία και απαιτεί είτε ανταλλακτικά σημαντικού κόστους, είτε εξειδικευμένα εργαλεία, είτε εξειδικευμένη εργασία. Την επισκευή του εξοπλισμού την αναλαμβάνει ο Δήμος, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής του από τον ανάδοχο.

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ημερολόγιο λειτουργίας την ημέρα που έγιναν με υπογραφή του συντηρητή.

Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει επίσης και την καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση του χώρου της εγκατάστασης.

 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε βανδαλισμό, κλοπή, δολιοφθορά ή φυσική καταστροφή.

7. Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας – Τήρηση νόμων

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος.

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και στο σύνολό της την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και με δική του ευθύνη, οφείλει να εκπαιδεύσει όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται, καθώς και να επιτηρεί την εφαρμογή των παραπάνω.

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κ.λπ., έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει στον Δήμο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ., που θα απευθύνονται ή θα κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της λειτουργίας και συντήρησης των Μονάδων.

 

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τους Νόμους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς του Κράτους, τις Αστυνομικές Διατάξεις και Διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τη λειτουργία των Μονάδων.

 

8. Παραδοτέα ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει μία ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, όπου θα καταγράφονται η μηνιαία παραδοτέα ποσότητα πόσιμου νερού, τα αποτελέσματα ελέγχου της όλης εγκατάστασης, όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών και θα επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του μηνός, η απόδοση της εγκατάστασης και οι λειτουργικές παράμετροι.

Την προαναφερόμενη Έκθεση αναφοράς, υποχρεούται ο Ανάδοχος να παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

 

9. Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου

Η εκπαίδευση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού του Δήμου και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, το επίπεδο των γνώσεών του και την εμπειρία του.

Κατά την εκπαίδευσή τους οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών καθώς και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία τους για να είναι δυνατή η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων μετά το τέλος της σύμβασης από το προσωπικό του Δήμου.

 

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:

-       Τα καθήκοντα και οι ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ.

-       Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

-       Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία

-       Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους

-       Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας.

 

10. Γλώσσα επικοινωνίας

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

11. Έκπτωση αναδόχου – διάλυση σύμβασης

α. Έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Κατά της αποφάσεως εκπτώσεως δικαιούται ο Ανάδοχος να υποβάλει ένσταση, καθώς και οποιοδήποτε ένδικο μέσο, αρμοδίως, χωρίς η άσκηση αυτών να αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως της προϊστάμενης αρχής.

 

β. Διάλυση της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε, κατά την ανεξέλεγκτη κρίση της, με αποζημίωση του Αναδόχου, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού κόστους για την παραγωγή τη ποσότητας νερού όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα μελέτη (333.000 κ.μ.) αφαιρώντας το ποσό για την πληρωμή των επεξεργασμένων κυβικών που μέχρι τη στιγμή της διάλυσης της σύμβασης έχει εξοφλήσει.

Αν η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης ήθελε εξεύρει τρόπο ύδρευσής της από πηγάδια της περιφέρειάς της, ή γεωτρήσεις, ή διοχετεύσεως πόσιμου νερού υποθαλάσσια από την ΕΥΔΑΠ ή άλλο οργανισμό κοινής ωφέλειας ή ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αίγινας στον οποίο ανήκει ο Δήμος Αγκιστρίου βρει τρόπο ύδρευσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς και αζημίως αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο έξι μήνες πριν, μετά την πάροδο των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να θεωρήσει αυτομάτως τη σύμβαση διαλυμένη χωρίς άλλη διατύπωση ή υποχρέωση.

 

γ. Λύση της Σύμβασης για Οικονομικούς Λόγους

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση αν ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

 

δ. Λύση Σύμβασης από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος μπορεί, μετά από 30ήμερη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η τελευταία:

Δεν μπορεί να πληρώσει στον Ανάδοχο τα ποσά που του οφείλει σύμφωνα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί.

Συνεχώς δεν ανταποκρίνεται, υπαίτια, στις υποχρεώσεις της ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενα υπομνήματα.

Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος δικαιούται να προχωρήσει αζημίως σε λύση της παρούσας σύμβασης και να ζητήσει αυτοδικαίως αποζημίωση για το 25% του συνόλου των κυβικών τα οποία έως την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει παραλάβει ο Δήμος για την κάλυψη της συνολικής ποσότητας (333.000 κ.μ.).

 

ε. Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της

Η λήξη της σύμβασης επέρχεται με το πέρας της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, η οποία ορίζεται στις 31/12/2017 ή έως της παράδοσης όλης της ζητούμενης ποσότητας (333.000 κ.μ.) εφόσον αυτή γίνει νωρίτερα.

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                                              ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2017”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Σύνολο

Λειτουργία και συντήρηση δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 η καθεμία του Δήμου Αγκιστρίου προς παραγωγή και διάθεση πόσιμου νερού

m3

333.000

0,65 €

216.450,00 €

Άθροισμα

216.450,00 €

Φ.Π.Α. (23%)

49.783,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

266.233,50

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                                      ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικοί όροι

 

1. Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε κ.μ. πόσιμου νερού. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκτασή τους και περιλαμβάνουν:

 

α. Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, πλην των δαπανών που βαρύνουν τον εργοδότη και οι οποίες γενικά είναι:

 • ηλεκτρικής ενέργειας και νερού,
 • της φύλαξης του χώρου
 • αποκατάστασης πάσης φύσεως βλαβών, οφειλόμενων σε ανωτέρα βία, απρόβλεπτα γεγονότα, θεομηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλμένος υπολογισμός ή σχεδιασμός κ.λπ.
 • αντικατάστασης εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου καθώς και οι απολογιστικές δαπάνες εκτάκτων σημαντικών συντηρήσεων σύμφωνα προς τα αναφερόμενα στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 • υλοποίησης και εφαρμογής όλων των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή στην εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία

 

β. Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.

 

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:

α. Δαπάνες παντός είδους αναλωσίμων και χημικών απαραίτητων για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

β. Δαπάνες για την παρακολούθηση του έργου.

γ. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, κ.λπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κ.λπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

δ. Οι δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού.

ε. Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης στον εκ του νόμου υποχρεωτικό τύπο.

στ. Η δαπάνη για τις καθημερινές εργασίες στην εγκατάσταση.

ζ. Η δαπάνη για τη διενέργεια όλων των δειγματοληψιών και αναλύσεων, που απαιτούνται για την ορθή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρα τιμολογίου

 

Άρθρο 1ο

Λειτουργία και συντήρηση των δύο μονάδων αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 600 m3 η καθεμία του Δήμου Αγκιστρίου

Το κατ’ αποκοπή, ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού, τίμημα για την τριετή συντήρηση και λειτουργία των δύο μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Αγκιστρίου, που βρίσκονται στη θέση Γριμάδα Μεγαλοχωρίου προς παραγωγή και παράδοση πόσιμου νερού συνολικής ποσότητας 333.000 m3, που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσης μελέτης.

 

ΜΟΝΑΔΑ  : m3

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Εξήντα πέντε λεπτά (0,65 €)

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                                         ΠΕΙΡΑΙΑΣ